De volgende stap binnen internetbankieren: FiNBOX, de financiële inbox

15 FEBRUARI 2012, AMSTERDAM
Samenvatting
ABN AMRO, ING en Rabobank introduceren gezamenlijk de FiNBOX. Dit is een ‘digitale brievenbus’ binnen de internetbankieromgeving. In de FiNBOX kan financiële post binnenkomen, zoals rekeningen en acceptgiro’s, maar ook salarisstroken, pensioenoverzichten en polisbladen. Naast het ontvangen van financiële post heeft FiNBOX een bewaar- en een betaalfunctie. Voor de klant, maar ook voor de organisatie die de post digitaal verstuurt, moet dit grote meerwaarde bieden.

Een massamediale campagne is gestart om het grote publiek bekend te maken met FiNBOX. Naast bekendheid geven aan FiNBOX is het doel van de campagne om de lijst met aangesloten organisaties de komende jaren flink te laten groeien.

Win-win
Van de 222 miljoen acceptgiro’s die jaarlijks verstuurd worden, wordt al 75% via internetbankieren betaald. FiNBOX is dan ook een logische stap binnen internetbankieren, waarvan zowel klant als organisatie profiteren. De klant krijgt gebruiksgemak en overzicht. Financiële post wordt op één plek digitaal ontvangen, binnen de eigen internetbankieromgeving. Via een melding weet de klant dat er nieuwe post klaarstaat. Rekeningen betalen gaat snel en eenvoudig omdat alle gegevens al staan ingevuld. Betalingen via de FiNBOX worden met enkele klikken gedaan. De ontvangen documenten worden bovendien zeven jaar bewaard door de organisatie die het verstuurd heeft. Deze organisaties die financiële post met FiNBOX versturen, de ‘verzenders’,  leveren hiermee dus een aanvullende service aan klanten. Daarnaast wordt er een efficiencyslag in tijd en geld gemaakt met het versturen van digitale financiële post.

Aanmelden als verzender en als klant
Organisaties die financiële post willen versturen naar consumenten kunnen terecht bij zogenoemde ‘billing service providers’ die het gegevensverkeer naar de bank organiseren. Op dit moment kan dat onder meer bij Bluem, ING Invoice Services en PostNL. De klant kan zich voor FiNBOX aanmelden bij zijn bank en  bepaalt vervolgens zelf van welke organisaties hij financiële post in zijn FiNBOX wil ontvangen. Alternatief is dat een klant zich aanmeldt via het bedrijf van wie hij financiële post wil ontvangen. De lijst met reeds aangesloten organisaties is te vinden op www.finbox.nl.


FiNBOX is een doorontwikkeling op de eerder onder de namen Digitale Nota en Notabox aangeboden dienstverlening. De website www.viamijnbank.nl is nu www.finbox.nl. Op de website www.finbox.nl staat meer informatie en een demo waarin alle mogelijkheden van FiNBOX worden toegelicht. 

 

Citaten
"“FiNBOX is een ‘digitale brievenbus’ binnen het vertrouwde internetbankieren. Hier kunnen klanten - naast het betalen van rekeningen en acceptgiro’s - ook andere financiële post ontvangen zoals salarisstroken, pensioenoverzichten en polisbladen.”" Boele Staal, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken
Afbeeldingen
Video's
Over Nederlandse Vereniging van Banken

Nederlandse Vereniging van Banken
De Nederlandse Vereniging van Banken is in 1989 ontstaan uit enkele verschillende organen en behartigt de gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse banken. Vrijwel alle in Nederland actieve banken, inclusief vestigingen van buitenlandse banken, zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Banken. Voor haar leden en geïnteresseerde buitenstaanders fungeert de Nederlandse Vereniging van Banken ook als kennis- en informatiecentrum. Banken werken samen aan vertrouwen. De Code Banken die sinds 1 januari 2010 van kracht is en voor alle banken in Nederland geldt, stelt de klant centraal. Daarnaast zijn diversiteit in het bankwezen en concurrentiekracht van de Nederlandse banken belangrijke uitgangspunten in het beleid van de Vereniging.