OVER NEDERLANDSE VERENIGING VAN BANKEN

Nederlandse Vereniging van Banken
De Nederlandse Vereniging van Banken is in 1989 ontstaan uit enkele verschillende organen en behartigt de gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse banken. Vrijwel alle in Nederland actieve banken, inclusief vestigingen van buitenlandse banken, zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Banken. Voor haar leden en geïnteresseerde buitenstaanders fungeert de Nederlandse Vereniging van Banken ook als kennis- en informatiecentrum. Banken werken samen aan vertrouwen. De Code Banken die sinds 1 januari 2010 van kracht is en voor alle banken in Nederland geldt, stelt de klant centraal. Daarnaast zijn diversiteit in het bankwezen en concurrentiekracht van de Nederlandse banken belangrijke uitgangspunten in het beleid van de Vereniging.